Skip to content

Fondacija "Elmira Sefo"

Fondacija “Elmira Sefo“ je nastala u znak sjećanja i kao trajno dobro djelo nakon prerane smrti Elmire Sefo u potresu koji je pogodio Stolac u aprilu 2022. godine

O fondaciji

Fondacija “Elmira Sefo“ je nastala u znak sjećanja i kao trajno dobro djelo nakon prerane smrti Elmire Sefo u potresu koji je pogodio Stolac u aprilu 2022. godine. Elmira je rođena 12.01.1994. godine u Mostaru. Osnovnu i srednju školu završila je u Stocu, a školovanje je nastavila na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu i stekla zvanje magistra fizikalne terapije. Težila je ka novim saznanjima kroz različite aktivnosti i edukacije.

Bila je aktivan član zajednice čijem je napretku težila. Smatrala je da je svaki pojedinac važan, da ima svoju ulogu i da promjena na bolje kreće od na samih. Od svog punoljetstva je bila dobrovoljni davalac krvi i učesnik brojnih humanitarnih akcija. 

Elmira je bila vesela i puna života i kao takve je se i sjećamo svi, kao i njene posvećenosti svima sa kojima je dolazila u doticaj. 

 
Fondacija Elmira Sefo

Naša misija

Osnažiti socijalne i ranjive kategorije društva, sa ciljem njihovog integrisanja u lokalnu i širu zajednicu, te aktivnostima u oblasti obrazovanja, zdravstva i očuvanja životne sredine potaknuti druge na volonterizam i patriotizam, promovišući suživot i toleranciju.

Naša misija

Osnažiti socijalne i ranjive kategorije društva, sa ciljem njihovog integrisanja u lokalnu i širu zajednicu, te aktivnostima u oblasti obrazovanja, zdravstva i očuvanja životne sredine potaknuti druge na volonterizam i patriotizam, promovišući suživot i toleranciju.

Naša vizija

Izgradnja društva u kojem će aktivnosti od opšteg dobra , te suživot i tolerancija biti prioritetni.

Naša vizija

Izgradnja društva u kojem će aktivnosti od opšteg dobra , te suživot i tolerancija biti prioritetni.

Ciljevi i djelatnosti fondacije

Unaprijeđenje obrazovanja i odgoja na način koji uključuje pomoć đacima i studentima putem dodjele stipendija i jednokratnih novčanih pomoći sa područja Hercegovačko-neretvanskog kantona

Pomoć pri edukaciji ili prekvalifikaciji radi obezbjeđenja boljih uslova za život

Pomoć ženama žrtvama nasilja i samohranim majkama sa maloljetnom djecom

Organizovanje dobrotvornih aktivnosti za prikupljanje i raspodjelu materijalnih sredstava na humanitarnoj i neprofitnoj osnovi

Promicanje suživota i tolerancije

Djelovati i animirati građane da učestvuju u društvenom životu Hercegovačko-neretvanskog kantona, naročito, u okviru svoje zajednice

Organizovanje edukativnih seminara, prezentacija, okruglih stolova, debata, kreativnih radionica, savjetovanja, kurseva, sekcija i sl.

Unaprijeđenje pomoći starijim i iznemoglim osobama

Unaprijeđenje ciljeva iz oblasti kulture i sporta

Rad na unaprijeđenju položaja i inkluzivnost osoba sa invaliditetom i osoba sa posebnim potrebama

Popularizacija volonterizma u Hrecegovačko-neretvanskom kantonu

Implementacija projekata u skladu sa svrhom osnivanja

Pomoć pri objavljivanju stručnih radova, brošura, letaka, knjiga i drugih publikacija radi promovisanja ciljeva Fondacije

Ostvarivanje i razvijanje saradnje sa svim fizičkim i pravnim licima, naučnim, stručnim, kulturnim, obrazovnim institucijama i sportskim kolektivima koje se nalaze u BiH i inostranstvu, kao i drugim privrednim društvima i institucijama u BiH i inostranstvu, a koja na bilo koji način podupiru rad i interese Fondacije

Organizovanje dobrotvornih aktivnosti za prikupljanje i raspodjelu materijalnih sredstava na humanitarnoj i neprofitnoj osnovi

Pomoć žrtvama elementarnih nepogoda

Implementacija projekata vezanih za ekologiju i pošumljavanje i jačanje ekološke svijesti

Podizanje svijesti o značaju dobrovoljnog darivanja krvi

Saradanja sa drugim domaćim i stranim organizacijama koje imaju iste ili slične ciljeve i djelatnosti

Angažovanje spoljnih saradnika u svrhu podrške i pomoći Fondaciji

Zaštita stanovništva i okoliša od štetnih utjecaja svih oblika i izvora zagađenja, zračenja, prekomjerne buke i drugih štetnih utjecaja na organizam, mentalno i fizičko zdravlje, putem informisanja

Galerija

Kontaktirajte nas

Telefon
Telefon

+387 63 780 400

Mail
E-mail

fondacijaelmirasefo@gmail.com

Ukoliko želite podržati rad Fondacije “Elmira Sefo“, uplatu donacije možete izvršiti na račun

Fondacija "Elmira Sefo"

Za uplate iz BiH:

BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d.
Račun: 1415075320010211
Primalac: Fondacija Elmira Sefo, Banovinska bb, Stolac, Bosna i Hercegovina
Svrha: donacija

Za uplate iz inostranstva:

Banks name: BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, Sarajevo Bosnia and Herzegovina
SWIFT CODE: BBIBBA22XXX
IBAN: 391415075310001945
Svrha: donacija